Økonomi

01 okonomi instant

HVOR MYE KOSTER DET Å GÅ PÅ BJERKELY SKOLEÅRET 2014/2015?

Type avgiftPris
Turkostnader og enkelte aktivitetskostnader kommer i tillegg til dette. St.Petersburgturen er inkludert i fellesavgiften, men du må regne med å betale for noen måltider. Foto reiser til Kristiansund til Nordic Light Events og Tegneserie, Animasjon og Spilldesign reiser til Raptusfestivalen i Bergen. Denne turen dekkes av linjeavgifta, men de fleste måltider må du betale selv. Animasjon og Spilldesign reiser også til SpillExpo på Lillestrøm. Denne turen dekkes av linjeavgifta. Budapest, New York og Marokko koster fra ca. kr. 7 500,- til ca. kr. 19 000,-. India - som er et eget valgfag koster nærmere kr. 20 000,-. Endelige beløp avhenger bl.a. av hvor mange som reiser til det enkelte sted. Se flere opplysninhger under fanen "Turer". Noen linjer reiser også på dagsturer f.eks. til Oslo, og enkelte av disse turene må du regne med å betale selv.

INTERNATAVGIFT

 

ENEROMSTILLEGG

kr 65 000,-

 

kr   9 000,-

FELLESAVGIFT

kr 15 000,-

LINJEAVGIFT FOTO

LINJEAVGIFT ØVRIGE LINJER

kr 11 500,-

kr 12 500,-

 

INNMELDINGSAVGIFT

Innmeldingsavgiften er på kr 1 850,-.

 

INTERNATAVGIFTEN

Internatavgiften er kostnadene for å bo og leve på Bjerkely. Avgiften dekker blant annet dobbeltrom, mat, fyring, strøm, kjøkken etc. For spørsmål om internatavgiften, kontakt oss. Har du behov for spesiell diett, grunnet allergi eller lignende, må du regne med noe ekstra kostnad i forbindelse med dette. Ønsker du enkeltrom, koster dette ekstra.

FELLESAVGIFTEN

Fellesavgiften dekker en del fellesutgifter som generelt materiell, kopiering og noen utgifter i forbindelse med reise og opphold på dagsturer og overnattingstur. Fellesturen til St. Petersburg dekkes også.

LINJEAVGIFTEN

Linjeavgiften dekker utstyr, materiell, småturer og andre ting tilknyttet klassen din. Raptusfestivalen som Tegneserie-, Animasjons- og Spilldesignklassen, og Nordic Light Events som Fotoklassen reiser til, dekkes av linjeavgifta.

TURER
Kostnader for turene (bortsett fra St. Petersburg) kommer i tillegg til kostnadene nevnt over. Prisene varierer mellom reisestedene. Tur på våren er obligatoriske for alle elever.

Andre kostnader i forbindelse med turene, som vaksine til turer, lommepenger, shopping, mat og andre ting kommer i tillegg, og dekkes ikke av skolen. Noen av turene har et eller flere måltid inkludert i prisen. Tilleggskostnader vil variere fra tur til tur.

 

TILLEGGSKOSTNADER

Tilleggskostnadene er alle kostnader som ikke går under de fastsatte avgiftene. Dette varierer veldig fra hvilken klasse du går i, hvilke aktiviteter du ønsker å delta på og lignende. 

Noen eksempler på tilleggskostnader (andre kostnader kan komme i tillegg):
 - Skidag i Trysil: Utgifter til heiskort og leie av utstyr for de som ønsker det (frivillig)
 - Vaksine til turene. Vaksine er viktig før man drar på langtur, og om du ikke er vaksinert fra før, kan dette komme opp i kr 1 000,- til kr 3 000,- på de lengste turene. Dette er som sagt avhengig av hva du har av vaksiner fra før. Snakk med helsekontoret. 
 - De forskjellige linjene kan ha egne tilleggsutgifter til blant annet kortere turer.
 - Enkelte valgfag kan også ha tilleggskostnader (som regel fra kr. 100,- til kr. 300,-). De fleste valgfagene betaler du ikke noe ekstra for.

 

LÅN OG STIPEND 

Du har mulighet til å dekke skoleåret med lån og stipend fra Lånekassen, noe vi anbefaler. Lån og borteboerstipend for skoleåret 2013/14 (tallene for 2014/15 er ikke klare ennå) er på kr 94 400,- + et eventuelt reisestipend fra Lånekassen for hjemreise. Reisestipendet fra Lånekassen beregnes ut fra avstand til hjemstedet ditt. Etter avsluttet og godkjent skoleår vil kr. 37 760,- bli omgjort til stipend.

Lånekassen sine nettsider finner du søknadsskjema, svar på spørsmål og satser for skoleåret. Du kan søke når du ønsker det, etter at du har fått bekreftet skoleplass hos oss. Hvis du er tidlig ute, vil tilsagnsbrevet fra Lånekassa vente på deg her når skoleåret begynner (det blir sendt til skolen). Det undertegnes av deg og sendes til lånekassa, og etter noen få dager har du det første månedsbeløpet inne på din konto.

Ønsker du å være med på de heftigste turene, kjøpe masse flott utstyr for å bruke på skolen og er en storforbruker av lommepenger bør du nok spare opp disse pengene på forhånd.

 

Totalpris for skoleåret vil altså variere fra elev til elev, avhengig av linje, rom og turalternativ. Stipend og lån fra Lånekassen vil kunne dekke det meste av dette.

 

OPPHØR AV SKOLEPLASS

Hvis du velger å si opp skoleplassen din etter at du har begynt eller må slutte av andre årsaker, vil det tilkomme et avbruddsgebyr som tilsvarer 6 ukers ekstra betaling. Dette gjelder uansett årsak til at du slutter.

Adresse: Bjerkely Folkehøyskole, 2266 Arneberg - Tlf: 62956500 - Epost: bjerkely@bjerkely.fhs.no - facebook.com/bjerkelyfhs